Cursusvoorwaarden


Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor een cursus via het inschrijfformulier of per e-mail..

Bevestiging

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Zodra uw betaling ontvangen is, is uw aanmelding definitief en ontvangt u de lijst met benodigdheden voor de workshop of cursus uiterlijk een week voor aanvang van de les.

Betaling

U betaalt bij inschrijving door middel van overmaking per bank of giro, hierbij de volgende gegevens vermelden: naam en (begin)datum van de cursus/workshop. Inschrijving en plaatsing gebeuren op volgorde van binnenkomst en betaling. Prijzen zijn inclusief btw.

Locatie

De cursussen/workshops worden voornamelijk gegeven bij mij thuis, Wallinga's trije 2 te Hijum.

Annulering door lesgevende

Bij te weinig belangstelling (minimaal 4 personen) wordt de cursus uiterlijk 7 dagen voor aanvang geannuleerd. Het door u betaalde lesgeld wordt dan zo spoedig mogelijk teruggestort. Indien een cursus is volgeboekt en er is geen mogelijkheid deel te nemen op een extra lesdag dan wordt uw lesgeld ook teruggeboekt. Bij ziekte/ overmacht van de lesgevende wordt er in overleg een nieuwe datum afgesproken.
Onder overmacht valt ook, een eventuele nieuwe baan. Ik zal mijn best doen de afgesproken datum vrij te houden, maar mocht dit op problemen stuiten bij een nieuwe werkgever, dan valt dit onder overmacht.

Annulering door cursist

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvangt u uw volledige lesgeld terug. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de les betaalt u 100% van het lesgeld, tenzij u zelf zorgt voor een vervangende cursist. Mocht u een les verhinderd zijn, dan is er voor deze les geen restitutie.
Terug